Onze missie, visie & kernwaarden

We can change the world and make it a better place. It's in your hands to make a difference. (Nelson Mandela)

 

Onze missie

Wij stellen mensen graag in staat om te ontdekken waar ze voor gaan en waar ze voor staan, zodat ze 'the life of their dreams' kunnen ontdekken en omzetten in werkelijkheid.

 

Het is onze missie om mensen te begeleiden bij het omzetten van hun ideeën, wensen en dromen in realiteit. Daarbij richten wij ons op de onderwijssector, om jongeren een omgeving te bieden waarin zij zich gesteund voelen in hun ontdekkingstocht naar zichzelf en de wereld. Hiervoor werken we samen met scholen in het VO, MBO en HBO.

 

Onze visie

In onze visie kunnen mensen bergen verzetten als ze een duidelijke focus hebben: hun stip op de horizon.
Onze focus is om - samen met de mensen die wij coachen en samen met de scholen die wij begeleiden bij het opzetten van hun studiekeuzeprogramma's - heldere, uitdagende doelen te stellen en te realiseren. Daarbij staan drie vragen centraal: het waarom, het hoe en het wat. Zo komen we, met onze voeten op de grond en ons hoofd in de wolken, tot creatieve ideeën en realisaties.

 

Onze kernwaarden

  •  Wij staan voor intensieve samenwerking: 1+1=3
  •  Als externe begeleiders stellen wij ons onafhankelijk, open en transparant op
  •  Wij zetten ons ervoor in om ideeën, wensen en dromen om te zetten in werkelijkheid
  •  Wij denken en handelen graag creatief en out of the box

If you can dream it, you can do it